3. edycja Spotkań Sztuki Niezależnej dotyczy istotnego i złożonego tematu jakim jest kondycja współczesnego człowieka. Temat ten jest płaszczyzną do wypowiedzi w kontekście społecznym, psychicznym i płciowym. Istotne staje się tu przesłanie projektu który przede wszystkim ma wymiar społeczny poprzez podjętą problematykę. Prace prezentowane w ramach projektu obrazują zaburzenia i zakłócenia w funkcjonowaniu i życiu człowieka wobec stereotypowego myślenia i braku poczucia bezpieczeństwa oraz potrzeby porozumienia i akceptacji.

Założenie Spotkań Sztuki Niezależnej dotyczy prezentacji prac artystów zaproszonych do udziału w wystawie które nie podlegają weryfikacji organizatora w kontekście problematyki projektu.

Wybór artystów prezentujących prace w ramach Spotkań Sztuki Niezależnej opiera się na znajomości i analizie ich wcześniejszych dokonań artystycznych. Ich prace opierają się na istotnej warstwie treściowej ukazanej dzięki własnym doświadczeniom , obserwacjom i analizie złożonego zagadnienia jakim jest człowiek, w tym przypadku w kontekście teraźniejszości i jego kondycji. Prace obrazują też absurd, który wpisany jest często w realia złożonej codzienności.